PDA

Xem bản đầy đủ : Festival 2014 - Chiến tranh Đông Dương lần thứ I  1. Festival 2014 - Chiến tranh Đông Dương lần thứ I
  2. Không quân trong Chiến tranh Đông Dương lần I
  3. Pháo binh Pháp trong Chiến tranh Đông Dương lần I
  4. Thiết giáp Pháp trong Chiến tranh Đông Dương lần I
  5. KEN - Bài tham dự FES
  6. Hỗ trợ người chơi Festival - Chiến tranh Đông Dương lần I
  7. 1/35 lính pháp tại dbp 1954 ( bài tham gia fes)