PDA

Xem bản đầy đủ : Festival lần 1 (2012)  1. V/v: Tổ chức liên hoan, thao diễn, ra quân, trình diễn vũ khí QĐND Việt Nam
  2. Dự thảo quy chế Giao lưu với chủ đề “Vũ khí Quân đội nhân dân Việt Nam”
  3. Cập nhật danh sách tham gia Festival " Vũ khí QĐND Việt Nam"
  4. Tổng kết bài tham dự FESTIVAL lần 1 Mohinh.net với chủ đề "Vũ Khí QĐND Việt Nam"
  5. V/v: tổ chức trao kỷ niệm chương Festival lần 1 mohinh.net