PDA

Xem bản đầy đủ : Đấu giá từ thiện 1. 2013 - Tổng hợp hiện vật đưa vào đấu giá!
 2. V/v thắng đấu giá và gửi hàng!
 3. Hàng dự kiến đấu giá cho quỹ từ thiện năm 2014
 4. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 Mig 21 BIS Zvezda
 5. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 KA29 KAMOV - ZVEZDA
 6. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/48 SPITFIRE LF.IX E - ICM
 7. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 M101 105MM HOWITZER - ITALERI
 8. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 UH1D SLICK - ITALERI
 9. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 M923 - ITARELI
 10. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 M4A3 105mm - TAMIYA
 11. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 M109A6 Paladin - ITARELI
 12. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 M3A1 Honey - Academy
 13. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 German Car 1939 - ICM
 14. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 JU 87 STUKA - Italeri
 15. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 MIG 21 FISHBED J - KOPRO
 16. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 Mig 19 PM - BILEK - KOPRO
 17. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/72 MIG 15 UTI - hãng không biết
 18. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/48 MIG 29A - ACADEMY
 19. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/48 Tăng T34-76 - Hobby Boss
 20. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/48 TANK T34-85 - HOBBY BOSS
 21. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 BORGWARD IV AUSF.A - DRAGON
 22. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 M-47 PATTON - TESTOR
 23. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 TANK T-72 CÓ RÀ MÌN - TRUMPETER
 24. Đấu giá từ thiện 2014 – 1/35 ZBD-04 IFV - XE BỌC THÉP CHỞ QUÂN - HOBBY BOSS
 25. Tổng kết đấu giá từ thiện 2014
 26. Đóng góp mô hình đấu giá từ thiện 2015
 27. Đấu giá từ thiện 2015 - mô hình 1/35 M36 Jackson Academy
 28. Đấu giá từ thiện: BTR-40 Trumpeter
 29. Đấu giá từ thiện: Pháo 105 ly M101A1 AFV Club
 30. Đấu giá từ thiện: Xe tải M1078 + bánh resin F1
 31. Đấu giá từ thiện: SAM-2 on Launcher Trumpeter
 32. Đấu giá từ thiện: Pháo tự hành Trumpeter 2S1