PDA

Xem bản đầy đủ : Mô hình giả tưởng 1. 1/100 mg hi-nu rx 93 gundam
 2. 1/144 HGUC Sinanju Color Custom Ver
 3. 1/100 MG Exia Gundam ver.A
 4. 1/144 Super Robot Wars OG Alteisen
 5. Rx 178 mk2 titan
 6. 1/100 Force Impulse Gundam -TT Hongli
 7. AMS-129 Geara Zulu
 8. 1 sự sáng tạo... kinh thật !
 9. 1/12 YZR M1 No 0.7 Tamiya
 10. 1/12 necromorph Leaper ( trong game deadspace )
 11. UNICON ráp bàng giấy
 12. đấu xì giác đấu
 13. MG Wing Gundam Zero
 14. 1/60 gerbera g-system
 15. Space Marine Salamander Warhammer 40k