PDA

Xem bản đầy đủ : Gallery - Mô hình tiêu biểu 1. 1/35 Gaz 66 - Eastern Express
 2. CWT 15 Zombies
 3. 1/35 Sherman M4A1 HVSS
 4. 1/35 4K51 - PUTIN model scale - done!
 5. 1/35 s300 - putin model scale
 6. 1/35 xe radar 30N6E - putin scale model
 7. Dora Railway Gun 1/72
 8. Ngày Về
 9. 1/10 Lính La Mã (Nuts planet)
 10. Bình trị thiên khói lửa
 11. 1/350 Yamato Battleship
 12. last fight of goliath
 13. ch-53E 1/48 academy
 14. M109 Vietnam war
 15. mi-24 1/35 "hunting crocodylus"
 16. 1/10 Kingtiger commander (Life miniature)
 17. 1/35 Panzerkampfwagen III Ausf.N
 18. Dọn đường!
 19. 1/10 U-boat Commander (Life miniatures)
 20. UH-1Y Venom (1/48 Kittyhawk kit)
 21. 1/35 U.S Navy SEAL (Legend Productions)
 22. 1/48 - Su25
 23. IJN Carier Akagi - Midway -1942
 24. 1/35 verdun 1916
 25. 1/10 Erwin Rommel (Life miniatures)