Trích dẫn Gửi bởi Putin Xem bài viết
phần dàn phóng nhìn nhựa lắm, bánh hì bẩn mà hầm bánh thì sạch nhỉ
Nhựa vẫn hơn ông Putin toàn lo đi chụp ảnh nịnh Vợ. Sợ vợ vãi ra !