Như tiêu đề. Mình lỡ tay làm hỏng xích của kit. Bác nào còn xích thừ của chiếc này xin nhường lại cho mình. Xin cảm ơn rất nhiều