Infini Super Fine Black Lycra Rigging (0.068mm x 45m): Dây siêu mảnh chuyên dùng dành cho tàu chiến tỷ lệ 1:700 và 1:350. Cuộn dài 45m - 390k

1:700 Flyhawk SMS Derfflinger 1916 German High Seas Fleet Battlecruiser: Vào năm 1916, Hạm Đội Lớn của Hải Quân Anh Quốc với lực lượng tàu chiến hùng mạnh hơn cả toàn bộ thế giới cộng lại bất ngờ thảm bại về tay Hạm Đội Biển Khơi của Đức tại trận đại hải chiến Jutland. Người hùng trong trận đánh này chính là thiết giáp hạm tuần dương Derfflinger. Với sự chính xác và lạnh lùng chết người, các họng pháo 12 inches của Defflinger đã lần lượt bắn tan xác thiết giáp hạm tuần dương Queen Mary rồi đến Invincible, đem lại thất bại thảm hại cho Hạm Đội Lớn của Anh. Defflinger cũng là tàu chiến chủ lực duy nhất trong lịch sử từng bắn hạ được nhiều hơn một tàu chiến chủ lực, không có tàu chiến nào khác tái lập được thành tích này cho đến tận ngày nay.

Mô hình tuyệt đẹp của Flyhawk kèm theo bộ nâng cấp PE với đầy đủ lan can, hệ thống thang lên xuống, các cần cẩu, xích neo...và thanh đế dằn tàu bằng kim loại - 690k

1:700 Flyhawk SMS Lützow 1916 German High Seas Fleet Battlecruiser Limited Edition: năm 1916, Hạm Đội Lớn của Hải Quân Anh Quốc với lực lượng tàu chiến hùng mạnh hơn cả toàn bộ thế giới cộng lại bất ngờ thảm bại về tay Hạm Đội Biển Khơi của Đức tại trận đại hải chiến Jutland. Người hùng trong trận đánh này chính là bộ đôi thiết giáp hạm tuần dương Lützow và Derfflinger trong đó Lützow với người anh em của mình kết liễu thiết giáp hạm tuần dương "Bất khả xâm phạm" Invincible, góp phần đem đến thất bại thảm hại cho Hạm Đội Lớn của Anh.

Mô hình phiên bản giới hạn của Flyhawk kèm theo bộ nâng cấp PE lớn với đầy đủ lan can, hệ thống thang lên xuống, các cần cẩu, xích neo... cùng quà tặng mô hình tàu khu trục phóng lôi Đức với bộ PE riêng kèm theo - 890k