Các thành viên sau khi đăng ký thành công, vui lòng post yêu cầu kích hoạt tài khoản tại đây.

Trước khi mở topic để hỏi về một vấn đề nào đó, user nên dùng tính năng tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trước hoặc tìm hiểu các bài viết trong mục TECH ZONE.

tại đây: http://www.mohinh.net/forum/forumdisplay.php?f=12

Xin cảm ơn