Con này của mini hobby mà sao nhìn như của tamiya thế bác. Bác có hình nguyên bản lúc chưa sơn của em nó ko ạ