Diễn đàn: Mô hình khác

Các loại mô hình khác. Từ diecast, gundam đến mô hình giấy....

Phụ mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Mô hình diecasr, xe lửa HO, .....

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 36
  • Bài viết: 317
 2. Mô hình giả tưởng...

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 15
  • Bài viết: 100