Đối thoại giữa paper và hungkali

1 Tin nhắn khách

  1. To muốn mua tàu mô hinh, to ở hà nội, làm sao liên hệ đc bạn, cho minh sdt
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1