PDA

Xem bản đầy đủ : Góp ý  1. Lấy ý kiến các bác về giao diện 4rum
  2. Về đăng nhập vào trang Web
  3. Vấn về việc hình ảnh
  4. Góp ý về giao diện mới
  5. Đề xuất mới về việc làm mới page mô hình - mohinh.net trên facebook !!!
  6. kiến nghị...
  7. Vấn đề Spam.
  8. Góp ý phát triển nền mô hình quân sự Việt Nam
  9. Lạc đề 1 chút :D
  10. Diễn đàn nên có nhiều video hướng dẫn làm cũ lắp ráp bằng video nhiều hơn chăng ?