PDA

Xem bản đầy đủ : Advance 1. EA-6B PROWLER 1/72 HASEGAWA (PHẦN 1: quá trình ráp) - Tác giả Stanley
 2. Khảo cứu về shading - những chỉnh sửa và bổ sung
 3. Hướng dẫn làm lancan tàu
 4. EA-6B PROWLER 1/72 HASEGAWA (PHẦN 2: làm cũ và xử lý decall) - Tác giả Stanley
 5. EA-6B PROWLER 1/72 HASEGAWA (PHẦN 3: Các bước hoàn tất sau cùng) - Tác giả Stanley
 6. Cách làm nước thác suối sa bàn
 7. Kỹ thuật mô phỏng vỏ máy bay
 8. Tự làm dây kẽm gai 1/35
 9. Kinh nghiệm sơn lính
 10. làm cây, cỏ cho sa bàn...
 11. Chia sẻ: Hướng dẫn làm base của mô hình gia người Thái PS Kul
 12. Độ ben thủy lực cho D9R Bull dorzer
 13. Kỹ thuật sơn lính nâng cao - MXpression - Oliver Kovacs
 14. cách xử lý tháp pháo kg khớp của xe tăng dòng trumpeter
 15. Kinh nghiệm sơn lính của MHX
 16. cách làm bao cát cho sa bàn
 17. Video- Hướng dẫn làm vệt chảy trên tàu 1/350
 18. Hỏi về các web đặt đồ After Market cho mô hình nhanh- ngon- bổ -rẻ :D :D
 19. Link độ kit Su-27 thành SU-35